دویدن بهتر است یا راه رفتن؟

دویدن و راه رفتن دو راه کمک به سیستم قلبی عروقی است ولی آیا راه رفتن تند میتواند مثل دویدن خوب باشد. تحقیقی که اخیرا به توسط انجمن قلب آمریکا انجام شده به این سوال پاسخ مثبت میدهد. راه رفتن هم میتواند مانند دویدن ریسک بروز بیماری های قلبی عروقی را کاهش دهد.

محققان با بررسی وضعیت سلامتی حدود ۴۸ هزار از افرادی در دهه های پنجم و ششم عمر که تعدادی از آنها راه میرفتند و تعدادی میدویدند به این نتیجه رسیدند که راه رفتن تند میتواند مانند دویدن احتمال بروز بیماری هایی مانند دیابت، کلسترول بالا و فشار خون بالا را کم کند.

تفاوت این دو روش ورزش کردن تنها در این است که باید مدت بیشتری راه بروید تا تاثیر آن بر سیستم قلبی عروقی مانند دویدن باشد. برای مثال نیم ساعت راه رفتن تند تاثیری مانند پانزده دقیقه دویدن دارد. به یاد داشته باشید که احتمال آسیب ورزشی در حین دویدن بیشتر است و دویدن فشار بیشتری به کل بدن و بخصوص مفاصل وارد میکند. پس اینکه کدامیک، راه رفتن یا دویدن به نفع شما است بسته به وضعیت بدنی شما دارد ولی هر دو آنها میتوانند به شما کمک کنند.”منبع: سایت انجمن قلب آمریکا”