باشگاه کانون کوه برگزارکرد

همنورد ان باشگاه کانون کوه روزجمعه ۳۱اردیبهشت ۱۴۰۰ با پیمایش خط الراس چین کلاغ به قله توچال یاد احمد نیک بیان دوست وهمنورد خودشان که در سال ۱۳۹۶ در کوه های پامیرتاجیکستان در حین صعود به قله کارل مارکس جان باخت گرامی بداند

این برنامه با سرپرستی جناب علی سرعتی ومسئول فنی آقای کامبیز بختیاری با شرکت ۱۳نفر در یک هوای عالی انجام گرفت