کوه را … عشق است

دل سپردن بر ستیغ کوه ها را،
عشق باید گفت.
کوله بار‌ِ سختِ سنگین را به
دوش خود کشیدن،
از بلند یال ها بالا کشیدن،
پا نهادن بر چکاد کوهساران،
عشق است
☘️☘️☘️☘️☘️☘️

با درود بر خانواده بزرگ کانون کوه

تیم قدرتمند صعود به قله توچال
به سرپرستی آقای حقیقت
و مسئول فنی جناب کتابی
امروز جمعه ۲۱خرداد ۱۴۰۰ موفق شدند به قله توچال صعود کنند

درود بر این تیم پرتوان و تبریک برای صعود به قله توچال
🌿🌿🌿🌿🌿🌿