شرح گزارش برنامه

           روز پنج شنبه 10تیرماه1400 ساعت 4صبح طیق قرار قبلی 5نفر با 2خودرو سواری از جنب سینما هجرت کرج به سمت تهران راهی شدیم و 2نفر دیگر از دوستان نیز با یک سواری از تهران حرکت کردند و همه گروه در روستای لالان جمع شدیم و یک خودرو را برای برگشت در لالان پارک نمودیم و همگی به سمت ابتدای مسیر کلون بسبک عازم شدیم. به دلیل فصل صعود دماوند کوهنوردان زیادی برای هم هوایی در منطقه حضور داشتند و مسیر شلوغ بود.ساعت 00/08 از پای دکل صعود خود را آغاز کردیم(6آقا و یک خانم) قبل از صعود سرپرست برنامه وزن و تراز بودن کوله ها را چک کرد و ساعت30/10 قله کلون بستک به ارتفاع 4180متر صعود شد.

هوای مطبوعی بود، مسیر تا کلون بستک سرسبز بود و بوی زندگی می داد.مسیر را از شرق به سمت سرکچال ها ادامه دادیم. قسمت هایی از مسیر به شکل تیغه ای و دست به سنگ پیش رو بود که با توضیح سرپرست و مسئول فنی و با حتیاط ازآن عبور کردیم. لازم به ذکر است که در تمام مسیر های تیغه ای کمی پایین تر مسیر تراورس وجود داشت. ساعت 3 و نیم سرکچال1، ساعت 4:45 سرکچال2 و ساعت 5 سرکچال3 صعود شد.

کلون بستک

طیق پیش بینی آب وهوا، از بعد از ظهر باران پراکنده و رعد و برق داشتیم که حدود یک ساعت در باران مسیر را ادامه دادیم و ساعت6 و نیم با تصمیم سرپرست مابین قله سرکچال3 و قله برج، گرنه ورزا را برای شب مانی انتخاب کردیم.بدلیل بارندگی و وضعیت آب و هوا به سرعت کمپ را برپا نمودیم و برای امنیت بیشتر تجهیزات و وسایل فلزی را دورتر از چادرها قرار دادیم. رعد و برق و باران تا صبح مهمان ما بودند.

یکی از همنوردان از نیمه های روز اول کمی دچار ضعف شده بود و تا حدودی سرعت گروه را کند کرده بود و شب هم دچار بی اشتهایی شد که این اتفاق توجه سرپرست را به خود جلب نمود.

روز دوم ساعت5 بیدار باش بود و بعد از خوردن صبحانه ساعت6 کوله بدوش حرکت را شروع کردیم.

از همان ابتدا شیب تندی پیش رو داشتیم که با سرعت آهسته و مسیر زیگزاگ ارتفاع گرفتیم و به سمت قله برج راه را ادامه دادیم و بعد کمی دست به سنگ در ساعت 8 برج اصلی خلنو  و سپس قله برج صعود شد. از اینجا به بعد با تصمیم سرپرست یکی از اعضا که روز قبل هم دچار ضعف شده بود به همراه دو همنورد دیگر از تیم جدا شدند و مسیر نرمال پاکوب را به سمت پایین کاسه و تلخاب ادامه دادند.تیم اصلی مسیر را از تیغه های ژاندارک ادامه داد(به دلیل دست به سنگ شدن و کار در ارتفاع 4000متری چالش زاست و نیازمند احتیاط بیشتر و تجربه سنگ نوردیست.)که تیم به سلامت از آن عبور کرد. در ادامه ساعت10:15 خلنو کوچک و در نهایت ساعت 10:40 خلنو بزرگ با موفقیت و طبق زمانبندی پیش بینی شده صعود شد.

 

قله خلنو بام استان تهران است و به واسطه طرح سیمرغ روی قله کوهنوردان زیادی وجود داشتند. بدون معطلی عکس یادگاری گرفتیم و ارتفاع کم کردیم. مسیر فرود بدلیل شلوغی کمی ناامن بود.ساعت 10:30 چشمه تلخاب بودیم و بعد از نیم ساعت استراحت و صرف ناهار به مسیر خود ادامه دادیم. ساعت 3:15 به روستای لالان رسیدیم.یک ماشین به همراه راننده ها برای آوردن ماشین ها از مبدا راهی شدن و در نهایت ساعت6:30 روستای لالان را ترک کردیم.   

در نهایت  این خط الراس حدود 26کیلومتر پیمایش شد.

مسیرهای صعود قله خلنو:

1-روستای لالون، تلخاب،آبشار لالون،گردنه ورزا، که از اینجا به بعد مسیر دو قسمت تقسیم میشود:

الف:حرکت به سمت شمال غرب و فرود به سمت کف دشت اسبی چال، رد شدن از زیر تیغه های ژاندارک و صعود از یال منتهی به خلنو کوچک

ب: قله برج ، عبور از تیغه های ژاندارک، قله خلنو کوچک و بزرگ

2- دره وارنگه رود،دوآب،دریاچه خلنو،خلنو بزرگ(طولانی ترین مسیر)

3-روستای آبنیک، جانستون،گردنه ورزا،خلنو بزرگ

4- روستای مشک، خطالراس سرکچال ها، گردنه ورزا، قله برج، خلنو کوچک و بزرگ(مسیر زمستانه)

 

قله های صعود شده:

کلون بستک             4180 متر

سرکچال1                3885 متر

سرکچال2                4160 متر

سرکچال3                4210 متر

برج اصلی خلنو        4310 متر

قله برج                    4325 متر

خلنو کوچک            4350 متر

خلنو بزرگ              4375 متر  

اعضای تیم شرکت کننده:  7نفر      

 کامبیز بختیاری- سیامک عینی- الهام مشفق- صادق کریم لو- محمد- غلام کریمی- امیر معقول

عضو 6نفر عضو

مهمان 1 نفر محمد پور ولی

نام و نام خانوادگی گزارشگر                نام و نام خانوادگی سرپرست

 

     امضاء: الهام مشفق                    امضاء:کامبیز بختیاری

           

 

 

تاریخ دهم تیر ماه1400