چین کلاغ به سیاه سنگ

دیباچه

 

موقعیت جغرافیایی قلل دوشاخ و سیاه سنگ :

مجموعه قلل دوشاخ و سیاه سنگ، بر روی رشته کوهی مشعب شده در جنوب خط الراس توچال واقع هستند که با جهت شمالی جنوبی، در غرب دره درکه و شمال شهرک بام تهران واقع است. قلل پلنگچال و مرگ روح نیز در بخش شمالی همین رشته قرار دارند.

 

مسیرهای صعود به قلل دوشاخ و سیاه سنگ :

برای صعود به قلل دوشاخ و سیاه سنگ سه مسیر وجود دارد. مسیر جنوبی از شهرک بام تهران و بوعلی در ابتدای دره بیدستان با ارتفاع تقریبی ۱۸۰۰ متر شروع می شود و مسیر اصلی صعود به قله چین کلاغ نیز محسوب می شود که بر روی خط الراس ادامه پیدا می کند و به ترتیب به قله دوشاخ و پس از آن به قله سیاه سنگ می رسید. برای صعود از مسیر دره بیدستان باید حدود ۱۴۰۰ متر ارتفاع را در حدود ۷٫۵ کیلومتر مسیر(رفت و برگشت ۱۵ کیلومتر) طی نمایید.

مسیر دوم از طریق دره درکه و یال پالیسار در نزدیکی جنگل کارا است. با صعود از این مسیر دیگر از قله چین کلاغ عبور نمی کنید اما در عوض نیازی به کاهش ارتفاع ۲۰۰ متری به خاطر گردنه کارا روی خط الراس نیز ندارید. طول مسیر یال پالیسار تا قله سیاه سنگ نیز حدود ۷٫۵ کیلومتر است و می توان گفت سختی مسیرش تقریبا معادل با مسیر اول است. صعود از این دو مسیر نیاز به بیش از ۱۳۰۰ متر افزایش ارتفاع دارد.

از دره فرحزاد و یونجه زار نیز می توان از طریق گردنه کارا در فصول غیر زمستان به قله دوشاخ صعود کرد. گردنه کارا مابین قلل چین کلاغ و دوشاخ قرار دارد و مسیر چندان رایجی نیست اما به عنوان یکی از مسیرهای دسترسی در این برنامه معرفی شده است. مزیت این مسیر صعود تا ارتفاع حدود ۲۲۰۰ متری با وسیله نقلیه در جاده خاکی است که سبب می شود ادامه ی صعود به طول حدود ۴ کیلومتر بخصوص در گرمای تابستان ساده تر شود زیرا تنها افزایش ارتفاعی حدود ۸۰۰ متر در پیش دارید.

 

    امضاء گزارشگر يا تهيه کننده :   عليرضا حسن زاده                                                        امضاء سرپرست برنامه :مصطفی تخیری

شرح گزارش برنامه

مطابق برنامه ریزی های قبلی با  حدود ۱۰ دقیقه تاخیر ساعت ۵:۴۰ از میدان توحید کرج با یک دستگاه مینی بوس به سمت تهران حرکت کردیم ( این مینی بوس در نوبت اول،  تیم اول که قرار بود از مسیر سیاه سنگ – پلنگ چال و خط اراس خود را به قله توچال برسانند به مقصد رسانده بود ) یکی از نفرات تیم ( آقای مجید عربی با خودرو شخصی در پارکینگ شهرک بام تهران به تیم ملحق شد )

برای پیدا کردن پارکینگ در منطقه سعادت آباد با مشکل مواجه شدیم که ناشی از نداشتن لوکیشن دقیق بود

ساعت ۶:۵۰ دقیقه وارد دره بیدستان شده و یک ساعت را کنار رودخانه حرکت کردیم که در این فصل چندان خلوت نبود .

ساعت ۷:۵۰ دقیقه با یک استراحت ۵ دقیقه ای کنار چشمه و برداشتن آب کافی راهی قله چین کلاغ شدیم .

ساعت ۸:۵۰ دقیقه و از مسیر جنوبی به قله چین کلاغ در ارتفاع ۲۸۲۰ رسیدیم و بعد از گذر از قله در مکان مناسبی ۲۰ دقیقه توقف برای صبحانه داشتیم

در مسیر قله دوشاخ از مسیر دست به سنگ راهی قله شدیم . درجه سختی این گذر متوسط بوده و بطور موازی امکان تراورس سنگ ها نیز وجود دارد ولی ما از کنار  یک جانپناه دست ساز با سقف فلزی و بصورت دست به سنگ راهی قله شدیم .

در ساعت ۱۰:۲۵ قله دوشاخ و سپس ۱۱:۰۵ قله سیاه سنگ در ارتفاع ۳۰۵۰ متر اجازه صعود به تیم را نوید می داد .

در برگشت از قله دوشاخ متوجه چشمه کوچکی در انتهای دره کارا از سوی یکی از دوستان تازه به گروه ملحق شده گشتیم

در مسیر برگشت بعد از قله چین کلاغ از یال غربی و بصورت شن اسکی راهی چشمه شدیم که تاثیر بسزایی در کوتاه شدن زمان و استهلاک بالای کفش ها را درپی داشت .

ساعت ۱۳:۵۵ در کنار چشمه یک نهار سبک را میل نموده و سریعا خود را به محل پارکینگ رساندیم ( اتمام برنامه ۱۴:۳۵)

بطور خلاصه اطلاعات ذیل ارائه میگردد :

 

 

گرامی داشت یاد زنده یاد احمد نیک بیان

 

زمان بندی ارتفاع متر موقیت توضیحات
۶:۵۰ ۱۸۳۰ شروع حرکت  – ابتدای دره بیدستان
۷:۵۰ ۲۲۵۰ چشمه
۸:۵۰ ۲۸۲۰ قله چین کلاغ
۹:۰۵ ۲۷۶۰ محل صرف صبحانه مدت زمان :۲۰ دقیقه
۱۰:۲۵ ۳۰۲۰ قله دوشاخ ( اول ) مراسم قله :۱۵ دقیقه
۱۱:۰۵ ۳۰۵۰ قله دوشاخ ( سیاه سنگ ) مراسم قله: ۲۵ دفیقه
۱۳:۵۵ ۲۲۵۰ برگشت به چشمه و صرف نهار سبک مدت زمان :۱۰ دقیقه