صعود همنوردان باشگاه کانون کوه به قله دماوند

✅صعود همنوردان باشگاه کانون کوه به قله دماوند

🔷ارتفاع:۵۶۱۰متر
🔷تاريخ برنامه: چهارشنبه و پنچشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰
✅ سرپرست برنامه: سیامک عینی
✅ مسئول فنی: مهدی عباسی
روابط عمومی باشگاه کانون کوه
۱۴۰۰/۶/۱۸