💎 ارتفاع قله : ۴۸۱۱
🗓تاریخ اجرا : روزهای سه شنبه و چهار شنبه ۳۰و۳۱شهریور ۱۴۰۰
سطح برنامه : نیمه سنگین برنامه بدون شب مانی وکمپ اجرا خواهد شد ، یه روزه
🔹 سرپرست برنامه: مجید عربی
☎️ تلفن تماس :۰۹۳۹۳۳۵۶۰۶۱
🔹کمک سرپرست و راهنما : موسی نوبهار
🔹 مسئول فنی: حقیقت حجتی
🚑؛امداد ونجات ؛شادی رشیدی

اطلاعات بیشتر در کانال کانون کوه
@kanoonkoohgroup/8259