صعود اعضای باشگاه کانون کوه به قله ۴۸۱۱ متر ساوالان

✅صعود اعضای باشگاه کانون کوه به قله ۴۸۱۱ متر ساوالان

🔷۳۱ شهریور ۱۴۰۰
✅ سرپرست برنامه: آقای مجید عربی
🔹کمک سرپرست :آقای موسی نوبهار
✅ مسئول فنی: آقای حقیقت حجتی

روابط عمومی کانون کوه
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
💐#کانون_کوه_دوستدار_محیط_زیست🌿