دوم مهر ۱۴۰۰
✅ سرپرست برنامه: آقای سعید کتابی

✅ مسئول فنی: آقای مهدی بهمنی

با تبریک و آروزوی بهترین ها برای همنوردان
روابط عمومی کانون کوه
چمعه دوم مهر ماه ۱۴۰۰۱۴۰۰
💐#کانون_کوه_دوستدار_محیط_زیست🌿