تیم سکه نو

صعود تیم باشگاه کانون کوه به قله سکه نو در استان البرز

تیم خوب باشگاه کانون کوه
در روز پنجشنبه ۸مهر ۱۴۰۰
به سرپرستی خانم شکوفه چهار دولی
و با مسئول فنی آقای تورج خوش مشرف همراه با همنوردان عزیز آقای -حسین موسوی تبار۲حامد فریدونی۳نیستانکی-۴فرخنده بوستانی۵شکوفه چهاردولی۶ ذلیخا افشاری ۷مصطفی تخیری۸ غلام محمد کریمی۹بهروز پدرود ۱۰ محمد خالوئی۱۱-تورج خوش مشرب۱۲ کورش خوش مشرب۱۳-نبی لطفی
توانستند به قله ۳۳۱۵متری سکه نو در استان البرز صعود کنند
این صعود و اجرایی موفق برنامه را به همه همنوردان گرامی و اعضای باشگاه و عوامل اجرایی برنامه تبریک میگوییم
به امید روزهای بهتر و صعودهای ایمن تر
دهم مهر ۱۴۰۰
روابط عمومی کانون کوه