تیم پیمایش خط الراس سکه نو به خلنو

تیم خوب باشگاه کانون کوه
طی روز پنجشنبه و جمعه ۸و۹ مهر ۱۴۰۰
به سرپرستی آقای علی سرعتی
و با مسئول فنی آقای مهدی عباسی همراه با همنوردان عزیز آقای سیامک عینی یزدان نوربخش کامران شهریاری و مهربانوان فاطمه رستمی و الهام مشفق توانستند خط الراس سکه نو به خلنو با صعود بیش از ده قله اصلی و چند قله فرعی را پیمایش کنند
اجرایی موفق برنامه را به همه همنوردان گرامی و اعضای باشگاه و عوامل اجرایی برنامه تبریک میگوییم
به امید روزهای بهتر و صعودهای ایمن تر
دهم مهر ۱۴۰۰
روابط عمومی کانون کوه
دهم مهر ۱۴۰۰