تقویم سنگ نوردی باشگاه کانون کوه
تقویم سنگ نوردی باشگاه کانون کوه

تقویم سه ماهه پاییز سنگنوردی باشگاه کانون کوه
باحضور مربی سنگنوردی : آقای فرهاد امیری
✅ باسپاس فراوان کارگروه فنی و آموزش
◀️ موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه)”
@kanoonkoohgroup