صعود کوهنوردان باشگاه کانون کوه به قله طلا

همنوردان باشگاه کانون کوه

جمعه سوم دی ماه ۱۴۰۰
به سرپرستی آقای قدیری باکمک آقای بهنام محمدی
و مسئول فنی آقای حسین نیستانکی
با بلد راهنمای محلی آقای کاوه شصتی
همراه با همنوردان عزیز مصطفی تخیری ، بهروز پدرود.،علیرضا حسن زاده جعفر علیدوستی، قاسم قنبری ،موسی نوبهاری ، محمد ابراهیم سیفی و بهمن خالقی.

مهربانوان :
.عاطفه دامک ، شکوفه چهاردولی، شهربانو مصلحی.مینا حسینی و خانم اشرف زارعی

توانستند به قله زیبای طلا در پیشوای ورامین صعود کنند
این صعود و اجرایی موفق برنامه را به همه همنوردان گرامی و اعضای باشگاه و عوامل اجرایی برنامه تبریک میگوییم
به امید روزهای بهتر و صعودهای ایمن تر
سوم ماه ۱۴۰۰
روابط عمومی کانون کوه
@kanoonkoohgroup