💢 اطلاعیه آموزش موسسه فرهنگی ورزشی کانون کوه
🔻برگزاری کلاس آموزشی برف مقدماتی آقایان
🔻مدرس کلاس : عرفی پاک
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

🔶زمان برگزاری : از روز چهارشنبه
به تاریخ۴۰۱/۲/۲۸ الی. ۴۰۱/۲/۳۰

🔻 ظرفیت کلاس : ۸ نفر

🔻هزینه کلاس : ۷۰۰ هزارتومان
🔶 نکته: هزینه کلاس با توجه به
حضور نفرات و تعداد آنها قابل اجرا
می باشد . بر گزاری کلاس حداقل با ۶ نفر قابل اجرا خواهد بود .

لطفا ثبت نام خود را با واریز هزینه تا
تاریخ ۴۰۱/۲/۲۰ قطعی کنید، پس از
واریز هزینه تصویر آن را به صفحه
شخصی آقای صابر دلالت ارسال نمایید.
🟣 در حال تکمیل ظرفیت

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
👥 برگزار کننده دوره : باشگاه کانون کوه
🔽محل بر گزاری دوره : استان تهران حسن دره
🔸آدرس باشگاه: کرج -گلشهر – بلوار گلزار غربی – خیابان یاس -جنب ایستگاه مترو ساختمان سینا طبقه سوم واحد 6

❄️ جهت اطلاعات کامل با مسئولین آموزش تماس بگیرید
👤 مسئول ثبت نام : واحد آموزش باشگاه صابر دلالت و رضا امینی
شماره کارت بانک ملت جهت واریز هزینه کلاس به نام صابر دلالت
6107337884488188

شماره تلفن :
09121892338
@Saber_delalat
09190852315
@reza_ amini
🔵واحد آموزش کانون کوه

🌸 موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه)
🗻🗻🗻🌿🌿🌿🌿
#کانون_کوه_دوستدار_محیط_زیست
@kanoonkoohgroup