صعود کوهنوردان باشگاه کانون کوه به قله شاه کرم

درود بر همنوردان گرامی

تیم خوب باشگاه کانون کوه
روز سه شنبه ۱۳ اردیبهشت 1401
به سرپرستی خانم شکوه چهادولی
وبا کمک سرپرستی آقای حسین موسوی
و با مسئول فنی آقای نیستانکی وسیامک عینی


همراه با همنوردان عزیز
۱ شکوفه چهار دولی
۲-کاظم شفیعی
۳سمیرا گودرزی
۴فرزانه محمدی
۵-محمد هادی دشتی
۶-منیژه خانوردی لو
۷-آتنا شادمهر
۸-اعظم افشار
۹-خیرالله سبحانی
۱۰-مصطفی تخیری
۱۱-سیامک عینی
۱۲-رضا امینی
۱۳-غلام محمد کریمی
۱۴-اصغر شمسی
۱۵-عباس اینانلو
۱۶-حسین نیستانکی
۱۷-سعید قدیری
۱۸فریبا مرادی
۱۹-رضا ریاضی
۲۰ -حسین موسوی تبار

توانستند به قله شاه کرم صعود کنند
این صعود و اجرایی موفق برنامه را به همه همنوردان گرامی و اعضای باشگاه و عوامل اجرایی برنامه تبریک میگوییم
به امید روزهای بهتر و صعودهای ایمن تر
۱۳ اردیبهشت 1401
روابط عمومی کانون کوه

@kanoonkoohgroup