سیامک عینی نامزد هئیت مدیره باشگاه کانون کوه

🔶سیامک عینی
🔶تولد:۱۳۳۹
🔶متولد:قصرشیرین
🔶تحصیلات :لیسانس
🔶یکی ازموسسین کانون
🔶سابقه: بیش از۴۰سال
🔶مربی راهنما کوه پیمایی
🔶مربی راهنما یخ وبرف
🔶امدادگر درجه ۳هلال احمر
🔶درکانون: درکانون هرکجانیازبوده، کارکرده ام.

اهداف شرکت در انتخابات

✅هدف:ارتقا فرهنگ گروهی؛مسئولیت پذیری؛اخلاق ورزشی
وتعاون بین اعضاکانون.