عبداله قادری نامزد بارزسی  باشگاه کانون کوه

🔶عبداله قادری
🔶متولد1334
🔶محل تولد اندیمشک
🔶 وضعیت تحصیلی :لیسانس
🔶سابقه عضویت در باشگاه کانون کوه11 سال
🔶سابقه کوهنوردی:بیش 40 سال

🔶سابقه فعالیت در کانون کوه : از بدو تاسیس کانون کوه