شکوفه چهاردولی نامزد هئیت مدیره باشگاه کانون کوه

🔶 شکوفه چهار دولی
🔶متولدسال: ۱۳۶۲
🔶محل تولد کرمانشاه
🔶 وضعیت تحصیلی : کارشناسی ارشد
🔶سابقه عضویت در باشگاه کانون کوه: ۴ سال
🔶سابقه کوهنوردی: ۴سال متوالی

🔶سابقه فعالیت: همکاری در کارگروه روابط عمومی، اداری، آموزش، ادمین اینستاگرام