دیدار از تالاب ازگن و آبشار اب گرمه در شهرستان دورود لرستان و آبشار شوی در شهر دزفول
درود بر همنوردان گرامی

تیم خوب باشگاه کانون کوه
طی روزهای سه شنبه تا جمعه هشتم الی دوازدهم فروردین ۱۴۰۱

به سرپرستی جناب آقای مرتضی معینی
با کمک سرپرستی سرکار خانم الهام مشفق
و با مسئول فنی آقای حسین نیستانکی

 

همراه با همسفران عزیز
۱-خانم قربانی
۲-فاطمه پور پیران
۳-مصطفی تخیری
۴-خیرالله سبحانی
۵-سپیده پایدار‌
۶-فرزانه محمدی
۷-محمد خالویی
۸-نسرین خالویی
۹-فاطمه شریف زاده
۱۰-شکوفه چهاردولی
۱۱-صدیقه حسنی
۱۲-نازی فرصیاد
۱۳عزیزی
۱۴- زمانی
۱۵- عبدالله زاده
۱۶-شهلا معینی
۱۷-مژده حیدر زاده
۱۸-مهدی جمال آبادی
۱۹-اکبر عبداللهی
۲۰-فریبا مرادی
۲۱-صمصام ایرانپور
۲۲-فرهاد مختارپور
۲۳محمدی
۲۴-علی اقابیگی
۲۵-غلامرضا یاسری
۲۶-حسین نیستانکی
۲۷-فرحناز امیدوار
۲۸- کیوانی
۲۹-فاطمه رستگار نسب
۳۰-شکوفه زارع
۳۱-نامی
۳۲-حسین موسوی تبار
۳۳-معصومه رسولی
۳۴-مریم احمدی
۳۵-مرتضی معینی
۳۶الهام مشفق
۳۷ ترمه معینی

توانستند یک برنامه چالشی و بسیار سخت و دشوار با موفقیت اجرا کنند
این اجرایی موفق برنامه را به همه همراهان گرامی و اعضای باشگاه و عوامل اجرایی برنامه تبریک و شاد باش میگوییم
به امید برنامه های زیباترو بهتر در کنار هم
همیشه مانا باشید
فروردین ۱۴۰۱
روابط عمومی کانون کوه
🗻🗻🗻🌿🌿🌿🌿
#کانون_کوه_دوستدار_محیط_زیست