‌*⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

خاطرمان باشد!
لذت بردن از کنار هم بودن کنار هم صعود کردن، هنر تمرین های جمعی کانون کوه است 🌹

🔷️ # با حفظ فاصله لازم، ایمن ضمن رعایت موارد بهداشتی و شخصی😷#

“کانون کوه_”_ در جهت ارتقاء سطح فعالیت ورزشی اعضاء برگزار می کند.
تمرین گام برداری و نفس گیری ( کوهنوردی سبک)
✅سه شنبه های هر هفته  پای زنجیر
ساعت ۳ بعد از ظهر 3⃣  ( 🕒)

کرج، عظیمیه، میدان کوهنورد پای زنجیر

هماهنگی
📞۰۹۱۲۱۵۰۶۶۴۹ نیستانکی
هماهنگی
📞۰۹۱۲۱۸۹۲۳۳۸دلالت
☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️