صعود کوهنوردان باشگاه کانون کوه به قله سکه نو

 

11 نفر از کوهنوردان باشگاه کانون کوه موفق شندند روز جمعه نهم دی ماه 1401در یک هوای  سرد زمستانی همراه برف کوبی زیاد  به  قله3380 متری سکه نو در جاده چالوس کرج صعود کنند