برای کوهنوردی در زمستان نکاتی پیشنهاد می شود که شاید بتواند در مواقع ضروری به کمک کوهنوردان بیاید.  باتوجه به سرد شدن هوا، کوهنوردان باید برای صعود و کوهنوردی نکاتی را رعایت کنند تا صعودی مطمئن و بدون خطر داشته باشند. در این بخش از قله به موارد مهم کوهنوردی در زمستان پرداخته شده است. در ادامه با قله همراه باشید.

قله