✅ ارغوان
ارغوان
اين چه راز يست كه هر بار بهار
با عزای دل ما می‌آيد؟
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
🌹 تسلیت به همنوردان ودوستان گرامی
دوستان و همنوردان گرامی
همنورد و دوست مهربان مان زنده یاد سهند بختیاری  یکی از یاران  با شگاه کانون کوه از میان ما رفت

درگذشت جانسوز و غیر قابل باور همنورد عزیزمان آقای  سهند بختیاری فرزند گرامی آقای کامبیز بختیاری  عضوء هئیت مدیره باشگاه کانون کوه و  رئیس پیشن هئیت كوهنوردی كارگران البرز را به همنوردان عزیز و به خانواده گرامی ایشان تسلیت عرض مینماییم.

🌹یادش گرامی باد🌹
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه)🏆
19 بهمن  ماه 1401