🌷مراسم خاکسپاری زنده یادجوان ناکام سهندبختیاری🌹
بیاتاقدریکدیگربدانیم
که ناگاه زیکدیگرنمانیم
باطلاع دوستان ویاران گرامی می رسانیم ،مراسم خاکسپاری زنده یادجوان ناکام سهندبختیاری فرزنددلبندآقای کامبیز بختیاری وسرکارخانم مهنازنمکچی در روز جمعه تاریخ۱۴۰۱٫۱۱٫۲۱ساعت ۱۰صبح درآرامستان بهشت سکینه کرج برگزاری می گردد.
باسپاس ازتمام کسانی بااعلام همدردی خودموجب تسلی خاطر بازماندگان رافراهم آوردند،امیداست درشادیهایتان جبران گردد‌.
🌷نام،یادوخاطراتش برای همیشه گرامی ومانا🌷
@kanoonkoohgroup
🌐kanoonkoh.ir
🌿کانون_کوه_دوستدار_محیط_زیست🌿