کانون کوه * 14 * ساله شد.
دهم تیر سالروز تاسیس کانون کوه مبارک باد
💐👊💐👊💐👊💐👊💐👊
کانون کوه از دل کوه برآمد
همچون کوه ایستاد و امروز برچکاد
کوه سرود پاکی کوهستان را
سر می دهد.
🎈🎈💐🎈🎈💐🎈🎈🎈💐
سالگرد تولد کانون کوه را به همه اعضاء و عاشقان کوه و طبیعت و جامعه کوهنوردی تبریک و شاد باش عرض می کنیم

دهم تیرماه 1402
روابط عمومی موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه)
💐#کانون_کوه_دوستدار_محیط_زیست🌿

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️