شهر خود را می شناسید؟

به 2000+ مکان و 1200+ همکاری کننده از 3000 شهر بپیوندید

شرایط عضویت

در کانال تلگرام بخوانید

1

در باشگاه ثبت نام کنید

موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله و طبیعت

کانون کوه

2

مسئولانه کوهنوردی کنید

با عضویت در باشگاه های کوهنوردی

3

عضوء رسمی باشگاه شوئید

موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله و طبیعت

کانون کوه

برنامه های کوهنوردی خودرا به اشتراک بگذارید

چرا عضوء باشگاه باشید باشید

تمرین و آموزش

تمرین گام برداری ونفس گیری ( کوهنوردی سبک)

آموزش و تمرین کنید

روزهای سه شنبه هر هفته  در عظیمیه کرج

حرفه ای کوهنوردی کنید

شبکه های کانون کوه دنبال کنید

مسئولانه کوهنوردی کنیم

موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله و طبیعت

کانون کوه

در طبیعت ردی از خود نگذاریم

به محیط زیست احترام بگذاریم

کوهستان را پاکیزه نگه داریم

موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله و طبیعت

کانون کوه

سوالات متداول

 تیتر برای سوال متداول

اگر در موردی کوهنوردی سوال دارید

 تیتر برای سوال متداول

اگر در مورد آموزش و تمرین سوال دارید

از شبکه های اجتماعی کانون کوه دیدن کنید

 تیتر برای سوال متداول

اگر در مورد باشگاه سوال دارید

 تیتر برای سوال متداول

اگر در مورد برنامه سوال دارید