صعود کوهنوردان کانون کوه به قله خونکهار  به یاد یاران فرامرزشهریاری ،احمد نیک بیان و اسداله عفافی

صعود کوهنوردان کانون کوه به قله خونکهار به یاد یاران فرامرزشهریاری ،احمد نیک بیان و اسداله عفافی

کوهنوردان کانون کوه روز جمعه ۱۹دی ماه ۱۳۹۹ برای گرامی داشت یاد یاران فرامرزشهریاری ،احمد نیک بیان و اسداله عفافی در دو گروه جداگانه به…

صعود به قله آسیا ب بادی به مناسبت روزجهانی کوهستان

صعود به قله آسیا ب بادی به مناسبت روزجهانی کوهستان

تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۹ سرپرست برنامه :علی قدیری 🔹نوع برنامه :کوهنوردی متوسط🔸منطقه: تهران،لتمال،کن،هریاس،سولقان،امامزاده داود🔹مدت برنامه:۱روزه🔷تاریخ اجرای برنامه ۲۱آذر ماه ۱۳۹۹🔹سرپرست برنامه :آقای علی قدیری…

تمرین دوشنبه های کانون کوه  با رعایت فاصله فیزیکی و پروتکل بهداشتی

تمرین دوشنبه های کانون کوه با رعایت فاصله فیزیکی و پروتکل بهداشتی

برگزاری تمرین گامبرداری و هوازی یاران کانون کوه دوشنبه ۲۴شهریور ماه ۱۳۹۹عظیمیه کرج🌷عکاسان: خانم چهاردولی و آقای دلالتپرتوان باشید 💥💥💥💥💥💥💥💥👍👍👍👍👍👍👍🗻🗻🗻🌿🌿🌿🌿💐#کانونکوهدوستدارمحیطزیست🌿 اطلاعات بیشتر در لینک زیر…