دسته: راهنمایان کوهستان

راهنمایان کوهستان

جایگاه راهنمایان کوهستان :راهنمایان کوهستان چه کسانی هستند

راهنما کیست؟راهنما کوهنوردی حرفه ای را گویند که تمام ویا بخشی از زندگی اش را با راهمنایی صعودها تامین کند٬ آموزش راهنمایان بین المللی کوهستان IFMGA با حضور راهنمایان ایرانی در بیشکک / در سایت زیر بخوانید: https://msfi.ir/ArticleView/Index/15206 ٬ یک راهنما باید دارای بهترین شرایط بدنی وفنی باشد ٬نه فقط یک کارشناس کوه ٬یخ وبرف […]

ادامه مطلب