کارگاه اموزشی  آسمان شب

موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت برگزار می کند
جهت یابی برنامه های کوهنوردی و طبیعت گردی  کارگاه اموزشی  آسمان شب