آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی باشگاه کانون کوه

🔷 آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی موسسه  فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت سال ۱۴۰۲ بدینوسیله از کلیه اعضای موسسه فرهنگی و ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه) دعوت می نماید در جلسه *مجمع عمومی عادی که در ساعت ۱۷ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲.۳.۲۲ در دفتر کانون کوه* برگزار می شود، شرکت […]

کتاب خط الراس های چالشی

معرفی کتاب خط الراس های چالشی استان البرز مرکزی با حضور جناب آقای قیدی نژاد و استاد علی مقیم