گزارش برنامه تمرین

برنامه تمرین هوازی و گام برداری همنوردان باشگاه کانون کوه

عظیمیه کرج
تاریخ: سه شنبه ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳

گزارش برنامه پراو

صعود زمستانی کوهنوردان باشگاه کانون کوه به قله پراو بام استان کرمانشاه
17 دی ماه 1400

گزارش برنامه  قله کرکس

صعود کوهنوردان باشگاه کانون کوه به قله کرکس
برای گرامی داشت روزجهانی کوهستان
19 آذر ماه 1400

تعریف بوم گردی

تعریف بوم گردی بوم گردی همان سفر مسئولانه ای است که بیش از هر چیز به طبیعت و حفظ ان توجه دارد بوم گردی در واقع بازدید از زیست بوم یک منطقه است بطوری که به هیچ یک از ویژگی های محیطی فرهنگی طبعیی و اجتماعی اصیل منطقه خدشه ای وارد نشود بوم گرد یا […]