گزارش برنامه خونکهار

گروه دوم شرح گزارش برنامه برنامه خونکهار گروه دوم برنامه این هفته صعود به قله خوانکهار به ارتفاع ۳۳۴۳ متر بود. خوانکهار در جنوب روستای ورزن و نشترود قرار دارد . بهترین مسیر صعود در فصل سرما روستای نشترود است. قرار ما ساعت: ۵:۳۰ صبح روز جمعه میدان امیر کبیر بود. چون از روزهای قبل، […]

گزارش برنامه صعود تیم منتخب استان البرز به قله دماوند بهمن ۹۹

تیم همالیا نوردی استان البرز

تاریخ اجرا تاریخ ۱۴ الی ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ استارت برنامه :تیم در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۱۴ بهمن ۹۹از ابتدای پارکینگ جاده آسفالت برنامه را شروع نمودن و شب را در بارگاه سوم در ارتفاع ۴۲۰۰ متر به سر بردند.چهارشنبه ۱۵ بهمن ۹۹ ساعت ۶:۳۰ شروع حرکت به سمت قله انجام گردید […]

گزارش صعود به قله کلکچال

قله کلکچال

برنامه کوهپیمایی باشگاه کانون کوه تاریخ اجرا:۲۸ آذر ۱۳۹۹ وقت سحر خیز ای مایه ناز            نرمک نرمک باده خور و چنگ نواز کانها که بجایند نپایند بسی                 و آنها که شدند کس نمیاید باز                                                                    خیام نوع برنامه: کوهنوردی نیمه سنگین مشخصات کلی برنامه: صعود به قله ۳۳۵۰ متری کلکچال نام منطقه:  تهران -کلکچال مسیر […]