عضویت آنلاین در باشگاه کانون کوه

مجوزفعالیت باشگاه

تاریخچه باشگاه
موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله هاوطبیعت (کانون کوه} یک باشگاه کوهنوردی وطبیعت گردی است که در سال ۱۳۸۹ بوجود آمد ودر سال ۱۳۹۶ به عنوان یک باشگاه ثبت شد که وبرای توسعه ورزش کوهنوردی وطبیعت گردی وحفاظت از محیط زیست و برای سلامتی اعضاء و خانواده های انان فعالیت می کند
اساسنامه
کانون کوه تشكلي با شخصيت حقوقي مستقل، غير دولتي، غير انتفاعي و غیر سیاسی است كه براي انجام فعاليت داوطلبانه با گرايش‌های ورزشي، فرهنگي و اجتماعي بر اساسِ اساسنامه و با رعايت قوانين موضوعه كشور و سازمان ورزش و جوانان فعاليت می نماید .
مرام نامه
دردست تکمیل
نمودارساختارسازمانی
در حال تکمیل
آیین نامه ها
شرایط سرپرستی برنامه ها شرح وظایف سرپرستان برنامه ها نحوه برگزاری جلسات هفتگی شیوه نامه تهیه و ارایه گزارش برنامه ها
شرایط عضویت و ثبت نام در باشگاه کوهنوردی کانون کوه
در حال تکمیل