کانون کوه

موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله‌ها و طبیعت

با ما همراه باشید

1

در باشگاه ثبت نام کنید

موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله و طبیعت

کانون کوه

2

مسئولانه کوهنوردی کنید

با عضویت در باشگاه های کوهنوردی

3

عضوء رسمی باشگاه شوئید

موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله و طبیعت

کانون کوه

چرا عضوء باشگاه باشید 

تمرین و آموزش

تمرین گام برداری ونفس گیری ( کوهنوردی سبک)

آموزش و تمرین کنید

وعده ما روزهای سه شنبه هر هفته  در عظیمیه کرج

حرفه ای کوهنوردی کنید

شبکه های کانون کوه دنبال کنید

مسئولانه کوهنوردی کنیم

موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله و طبیعت

کانون کوه

در طبیعت ردی از خود نگذاریم

به محیط زیست احترام بگذاریم

کوهستان را پاکیزه نگه داریم

موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله و طبیعت

کانون کوه

منتظر سوالات شما هستیم

سوال دارید؟

اگر در موردی کوهنوردی سوال دارید

سوال دارید؟

اگر در مورد آموزش و تمرین سوال دارید؟

  سوال دارید بفرمائید

اگر در مورد باشگاه سوال دارید

سوال کنید ما در خدمتیم

اگر در مورد برنامه سوال دارید