برگزاری اولین کلاس آموزش مجازی درسال ۱۴۰۰

باشگاه کانون کوه در شرایطی که باید در خانه ماندیم و اوقات فراغت بیشتری هم داریم ، با تلاش کار گروه فنی و آموزش مقدمات برگزاری کلاس مجازی برای سال ۱۴۰۰ فراهم گردید و اولین کلاس مجازی( با موضوع آشنایی با انواع واکسن کووید ۱۹ و اثرات آن) توسط جناب آقای دکتر نوقلی در تاریخ […]