اهمیت گزارش نویسی در کوهنوردی

نوشته ابراهیم فرجی پور آنچه مسلم است اغلب کوهنوردن اهل گفتگو  و دارای مهارت در بیان می باشند,ولی متاسفانه معدود افرادی برای نوشتن وانتقال تجارب و اندوخته هایی که سالیان متمادی در عرصه کوهنوردی و صعودها تلاش کرده وبه عنوان تجارب موفق و ناموفق کسب نموده اند علاقه مندی نشان نمی دهند, برخی نوشتن خاطرات […]