تبریک به کوهنوردان باشگاه کانون کوه

صعود افتخارآمیزتان در قالب تیم هیمالیانوردی استان البرز ، به قله دماوند

همنوردان گرامی مهدی عباسی ،علی سرعتی و سعید کتابی درود برشما صعود افتخارآمیزتان درقالب تیم هیمالیانوردی استان البرز ، به قله دماوند را به شما کوهنوردان توانای باشگاه کانون کوه و اعضای تیم شرکت کننده تبریک می گوئیم 🗻برقرار برفراز واستوار باشید. ۱۶بهمن ماه ۱۳۹۹ ✅موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت(( کانون کوه))...

برگزاری اولین اردوی آموزشی و انتخابی کمیته هیمالیانوردی و صعودهای بلند استان البرز

اردوی آموزشی و انتخابی کمیته هیمالیانوردی و صعودهای بلند استان البرز

گزارش اولین اردوی آموزشی و انتخابی کمیته هیمالیانوردی و صعودهای بلند استان البرز اولین اردوی آموزشی و انتخابی کمیته هیمالیانوردی و صعودهای بلند استان البرز،به قله سایت با حضور ۱۳ نفر از داوطلبین و کوهنوردان استان البرز به شرح زیر انجام شد.سرپرست برنامه: خسرو جمشیدیمربی و مسول فنی برنامه: سعید کتابیشرکت کنندگان خانم :حمیده خدابنده،فرخنده بوس...