تاریخ:۱۲دی ۱۳۹۹ اطلاعات کلی برنامه اطلاعات کلی برنامه گزارش برنامه طبق قرار قبلی، ساعت ۰۵/۴۵ صبح روز جمعه ۹۹/۱۰/۱۲ دوستان با وسایل شخص و نفرات سرنشین نبش پمپ بنزین ۴۵متری گلشهر حاضر شده وپس از اعلام  حضور همه دوستان به سمت شهرک هیو از مسیر اتوبان کرج- قزوین حرکت کردیم. روستای شلمزار از خروجی پل نظر آباد به سمت شمال اتوبان تغیی...