گزارش برنامه خط الراس مهرچال

گزارش برنامه خط الراس مهرچال

تاریخ:۱۱مهر۱۳۹۹ گزارش برنامه خط الراس مهرچال  اسپیدچال (۳۲۲۵)، همهن(۳۶۳۶)، پیرزن کلوم (۳۸۵۰)،  مهرچال (۳۹۱۲) تاریخ اجرا: ۱۱/۷/۱۳۹۹ مدت زمان برنامه: ۱ روز مبداء حرکت: کرج ارتفاع: اسپیدچال (۳۲۲۵)، همهن(۳۶۳۶)، پیرزن کلوم (۳۸۵۰)،  مهرچال (۳۹۱۲)  روستاها و شهرستان های اطراف: اوشان ، فشم ، حسن در ، زایگان ، لالان ، آبنیک ، گرمابدر ، راحت […]