برنامه صعود قله  قلعه دختر

باشگاه كانون کوه برگزارمی کند:
برنامه صعود قله  قلعه دختر ( مشارکت در طرح مرمت قلعه )

تاريخ اجرا:  جمعه  ۱۴۰۲/۰۶/۰۳

برنامه صعود به قله زرین کوه

⏺باشگاه دوستداران قله ها طبیعت( كانون کوه) برگزار میکند ✅ برنامه کوهنوردی قله زرین کوه ⏺تاريخ اجراي برنامه: ۲۲و۲۳ تیرماه ۱۴۰۲