گزارش جلسه نقد و بررسی گرده آلمانها

کارگروه فنی و آموزشی جلسه مجازی نقد و بررسی برنامه صعود قله علم کوه از مسیر گرده آلمانها در روز یکشنبه ۳۰ / ۶ / ۹۹ از ساعت ۱۹ الی ۲۱/۳۰ با حضور اعضای تیم و همچنین همکاران کارگروه فنی و آموزش برگزار گردید . در ابتدا آقای کامبیز بختیاری سرپرست برنامه در گزارش خود […]