صعود برنامه قله خلنو

باشگاه دوستداران قله ها و طبيعت (کانون کوه) برگزار مي کند.  برنامه یک روزه جمعه ۱۴۰۲/۴/۲ 🔷اجرای صعود به قله خلنو به ارتفاع ۴۳۷۵ متر و کوهنوردی سنگین 🔶سومین قله بلند البرز مرکزی 🔷بلند ترین قله استان تهران