کارگاه اموزشی  آسمان شب

موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت برگزار می کند
جهت یابی برنامه های کوهنوردی و طبیعت گردی  کارگاه اموزشی  آسمان شب

اطلاعیه باشگاه کانون کوه

برگزاری کلاس مجازی( برقراری کمپ )

پیشنهاد برنامه های کوهنوردی و طبیعت گردی توجه توجه توجه 📣📣📣 ♦️ باشگاه کانون کوه افتخار دارد برنامه هایی را اجرا کند که شما پیشنهاد بدهید ✔️ لطفا برنامه های پیشنهادی طبیعتگردی 🏞 یا کوهنوردی 🌄 خود را ( جهت پیشنهاد برنامه، قبول سرپرستی، کمک سرپرستی، راهنما) برای ششماه دوم سال ۱۴۰۰ تا تاریخ ۳۰شهریور […]