کارآموزی سنگ مقدماتی آقایان

💢 اطلاعیه آموزش  موسسه فرهنگی ورزشی کانون کوه 🔻برگزاری  کلاس آموزشی سنگ مقدماتی آقایان 🔻مدرس کلاس :  استاد عرفی پاک 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔶زمان برگزاری   :   از روز  جمعه به تاریخ ۴۰۲/۶/۳۱ الی یکشنبه ۴۰۲/۷/۲ 

کارآموزی سنگ مقدماتی بانوان

💢 اطلاعیه آموزش  موسسه فرهنگی ورزشی کانون کوه 🔻برگزاری  کلاس آموزشی سنگ مقدماتی بانوان 🔻مدرس کلاس :  استاد خانم سیدی 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔶زمان برگزاری   :   از روز   جمعه به تاریخ ۴۰۲/۶/۳۱ الی یکشنبه ۴۰۲/۷/۲

برنامه دوره های آموزشی باشگاه کانون کوه در ماه های شهریور و مهر

✅برنامه دوره های آموزشی باشگاه کانون کوه در ماه های شهریور و مهر 🔴 همنوردان گرامی و علاقمندان آموزش کوهنوردی دوره آموزش کوهپیمایی زیر نظر مربیان فدراسیون با ارائه مدرک فدراسیون توسط باشگاه کانون کوه برگزار خواهد شد.