صعود کوهنوردان کانون کوه به قله بورا

کوهنوردان  کانون کوه موفق شدند  روزجمعه 18 بهمن 1398 به قله بورا در استان البرز کرج: جاده چالوس-  روستای کندر با تعداد21همنورد صعود کنند

کوهنوردان  کانون کوه موفق شدند  روزجمعه 18 بهمن 1398 به قله بورا در استان البرز کرج: جاده چالوس-  روستای کندر با تعداد21همنورد صعود کنند سرپرست برنامه:  آقای خیراله سبحانی اسامی همنوردان:صعود کننده 1-خیراله سبحانی 2- سیامک عینی 3- حسین نیستانکی 4- سهراب اعظمی 5- صابر دلالت 6- امیر معقول 7- اصغر محمدی 8- مسعود میرعزیزیان […]