عضویت آنلاین در باشگاه کانون کوه

تقویم برنامه های فصل بهار باشگاه کانون کوه در سال 1402

تقویم برنامه های فصل بهار باشگاه کانون کوه در سال 1402

ادامه مطلب

تقویم برنامه های کوهنوردی فصل بهار باشگاه کانون کوه در سال1401

⛔️نکات مهم و ضروری * نفرات شرکت کننده می بایست دوره های آموزشی مربوطه را گذرانده و مورد تایید کمیته فنی باشند . * استفاده از ابزار و تجهیزات سالم و استاندارد در طول برنامه الزامی است * اجرای هر کدام از برنامه های بالا با رعایت کامل موارد فنی و ایمنی امکان پذیر است […]

ادامه مطلب

تقویم برنامه های کوهنوردی فصل پاییز ۱۴۰۰

تقویم سه ماهه فصل پاییز باشگاه کانون کوه
در سال ۱۴۰۰

ادامه مطلب

تقویم برنامه های کوهنوردی فصل تابستان ۱۴۰۰

تقویم برنامه های کوهنوردی باشگاه کانون کوه در فصل تابستان ۱۴۰۰     برنامه های جایگزین سیالان ◀️ جایگزین هفت تنان ریزان ◀️ جایگزین هزاربند کمال به کندوان◀️جایگزین پیر زن کلون ✅ باسپاس فراوان کارگروه فنی و آموزش ◀️ موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه)” @kanoonkoohgroup

ادامه مطلب