به مناسبت روز جهانی کوهستان؛ ۲۰ توصیه مهم به کوهنوردها

کوله پشتی سنگین ممنوع

توصیه اول: کوله پشتی سنگین ممنوع کوله پشتی، می بایست متناسب با قد و وزن و سن حمل کننده باشد. در مسیرهای کوهستانی یک روزه، نباید به اندازه چند روز غذا در اختیار داشت. بار اضافی، حامل را خسته می کند و خستگی جسم، خستگی روح را نیز معمولا به همراه دارد. غذای زیادی کوله […]