صعود کوهنوردان کانون کوه به قله خلنو

صعود کوهنوردان کانون کوه به قله خلنو

کوهنوردان  کانون کوه موفق شدند  روزجمعه 12 مهر 1398 به قله خلنو  در استان تهران –  روستای فشم با تعداد22همنورد صعود کنند   سرپرست برنامه:  خانم الهام مشفق اسامی همنوردان:صعود کننده ۱–الهام مشفق ۲-فاطمه شیری۳-سیامک عینی۴-مهین انفرادی۵-سهراب اعظمی ۶-فرهاد امیری ۷-مصطفی تخیری ۸-سپهر ساغری ۹-مینا حسینی۱۰-پروین علی محمدی ۱۱-حکمت بابایی۱۲-کامبیز نیاپرست۱۳-امیر معقول–14 فاطمه رستمی ۱۵-نگین […]