روساء محترم ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای استان البرز ✳️آغاز فعالیت ورزش های انفرادی( ۳۰ ورزش) در سراسر کشور باسلام واحترامبا عنایت به مصوبه ستاد مقابله با کرونا در ورزش در اطلاعیه شماره ۱۳ آغاز فعالیت های ورزشی رشته های انفرادی و غیر گروهی در سراسر کشور اعلام گردید و براساس اطلاعیه مذکور و پیرو ابلاغیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک...