چرای بی رویه دام هااز عوامل مهم تخریب کوهستان است.

چرای دام ها

 تخريب پوشش گياهي كوهستان و فرسايش خاك ناشي از چراي دام به اندازه‌اي است كه در اغلب محيط‌هاي كوهستاني كه تا ۱۰سال پيش پوشيده از گياه بود فقط خاك لخت باقي مانده است؛ براي نمونه منطقه آذربايجان شرقي و شمال غرب ايران كه تا يك دهه پيش از بهترين پوشش گياهي برخوردار بود اكنون به […]

پاسداشت داشت روزجهانی کوهستان توسط باشگاه کانون کوه

پاکسازی منطقه گلدره (ارتفاعات زیر قله دوبرابر کرج تاریخ ۲۱آذر برابر با ۱۱ دسامبر روزجهانی کوهستان #سفیرکوهستانباشید 🕰 امروز (جمعه ۲۱ آذر ماه ۹۹)به دنبال پاکسازی روز گذشته در مسیر قله عظیمیه توسط دوستان 🔹موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت🔹 به مناسبت#روز_جهانی_کوهستان با موضوع#روز_جهانی_کوهستان#تنوع_زیستی_کوهستان🗻🌿🌋🌷🗻🌸🌋☘️🗻🌲🗻🌺 گروه 🔺گلگشت یاران 🔺 به همراه دیگر دوستان و […]

گرامی داشت روزجهانی کوهستان

قله اسیاب بادی

با صعود به قله آسیاب بادی به صورت انفرادی با رعایت پروتکل های بهداشتی ۲۱ آذر ۱۳۹۹ ۱۱دسامبر۲۰۲۰ گرامی داشت روزجهانی کوهستانبا صعود به قله آسیاب بادیتوسط اعضای باشگاه کانون کوه با رعایت پروتکل های بهداشتی۲۱ آذر ۱۳۹۹۱۱دسامبر۲۰۲۰ #روزجهانیکوهستان گرامی داشت روزجهانی کوهستانبا صعود به قله آسیاب بادیتوسط اعضای باشگاه کانون کوه با رعایت پروتکل […]

روز جهانی کوهستان

موضوع روزجهانی کوهستان سال ۲۰۲۰ تنوع زیستی کوهستان بزرگداشت “روز جهانی کوهستان در ۱۱دسامبر ۲۰۲۰ مقارن با ۲۱آذر با موضوع “تنوع زیستی کوهستان” که توسط “فائو” سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد نامیده شده است جشن گرفته میشود. “روز جهانی کوهستان” توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۲ روز ۱۱دسامبر تعیین شد […]